Z nami

oszczędzasz

swój czas i pieniądze

Kadry i płace

oferta

Kadry i Płace - prowadzenie akt osobowych pracowników, rozliczanie wynagrodzeń oraz obsługa  ZUS.

Kadry

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • prowadzenie kart urlopowych
 • prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
 • prowadzenie rejestru absencji pracowników
 • przygotowanie umów o pracę
 • przygotowanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do tych umów
 • przygotowanie świadectw pracy

Płace

 • naliczanie i sporządzanie list płac
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • naliczanie podatku od wynagrodzeń
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracownika
 • sporządzanie informacji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 • naliczanie składek ZUS, sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-4R
 • reprezentowanie podczas kontroli ZUS