Z nami

oszczędzasz

swój czas i pieniądze

Księgi przychodów i rozchodów

oferta

Księga Przychodów i Rozchodów - prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji wynikających z przepisów podatkowych.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

  • księgowanie zdarzeń
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • ustalanie wyniku finansowego
  • naliczanie podatku dochodowego
  • sporządzanie informacji dotyczącej wysokości podatku dochodowego

Prowadzenie ewidencji VAT

  • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu VAT
  • prowadzenie ewidencji dotyczącej transakcji WNT, WDT
  • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego
  • sporządzanie deklaracji VAT, VAT-7K