Z nami

oszczędzasz

swój czas i pieniądze

Księgi rachunkowe

oferta

Księgi Rachunkowe - prowadzenie zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości ksiąg rachunkowych oraz niezbędnych ewidencji dla jednostek zobowiązanych do ich prowadzenia oraz jednostek prowadzących księgi z wyboru.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • przygotowanie polityki rachunkowości
 • sporządzenie planu kont
 • księgowanie dokumentów
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • ustalanie wyniku finansowego
 • rozliczanie podatku dochodowego
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia

Prowadzenie ewidencji VAT

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu VAT
 • prowadzenie ewidencji dotyczących transakcji WNT, WDT
 • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K