Z nami

oszczędzasz

swój czas i pieniądze

Ryczałt

oferta

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - obsługa podmiotów rozliczających się zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  • naliczanie podatku zryczałtowanego na podstawie ewidencji sprzedaży
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie ewidencji VAT

  • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu VAT
  • prowadzenie ewidencji dotyczących transakcji WNT, WDT
  • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego
  • sporządzanie deklaracji VAT, VAT-7K