Z nami

oszczędzasz

swój czas i pieniądze

Usługi dodatkowe

oferta

Usługi dodatkowe

 • pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej
 • sporządzanie druków związanych z otwarciem, zamknięciem oraz zawieszeniem działalności gospodarczej (CiEDG-1, NIP-2, VAT-R, VAT-Z)
 • pomoc w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz optymalnej formy opodatkowania
 • składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w urzędach za podatnika
 • wypełnianie i składanie do ZUS dokumentów związanych z chorobą właściciela firmy (ZUS-Z3a)
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą
 • obsługa kontroli organów skarbowych oraz ZUS
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • sporządzanie not korygujących i dowodów wewnętrznych
 • pisanie pism wyjaśniających i korygujących
 • sporządzanie sprawozdań do NBP, Urzędu Statystycznego sporządzanie rocznych zeznań podatkowych (PIT)
 • Zwrot VAT - VZM-1 wypełnianie wniosków o zwrot VAT osobom fizycznym, które poniosły wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym